Bauwens & Devolder, Geassocieerd notarissen te Dilbeek

 

Bauwens & Devolder

Geassocieerd notarissen te Dilbeek

In de context van "samen leven" vindt u op notaris.be nog volgende 12 artikels.

1 Cohousing: meer waar voor je geld?
Naast de klassieke woonvormen ontstaan steeds meer varianten, zoals cohousing.  Maar wat houdt

2 Kan je ex een invloed hebben op de erfenis van je minderjarige kinderen?
Heb je nog een goede band met je ex? Dan zal je het waarschijnlijk niet erg vinden dat hij of zij no

3 De juridische verschillen tussen trouwen, ongehuwd samenwonen en wettelijk samenwonen
Bij de totstandkoming a) Het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. b

4 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets

5 Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de huurovereenkomst voor de gezinswoning getekend door

6 Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken. In

7 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het over

8 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om

9 Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?
Sedert 1 januari 2001 betaalt hij of zij die erft van de persoon met wie hij of zij in Vlaanderen he

10 Wat zijn de juridische gevolgen van het samenleven ?
Gaat u samenleven? Een belangrijke beslissing. Ongetwijfeld bent u klaar voor de verhuizing, voor he

11 Samen onder één dak ?
Een belangrijke beslissing. Ongetwijfeld bent u klaar voor de verhuizing, voor het nieuwe leven met

12 Samenwonen: Waar moet ik op letten als ik ga samenwonen?
Natuurlijk moet u het eerst en vooral goed kunnen vinden met uw partner. Maar soms kan het misgaan.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .