Bauwens & Devolder, Geassocieerd notarissen te Dilbeek

 

Bauwens & Devolder

Geassocieerd notarissen te Dilbeek

1

Waarvoor dient het ondernemingsnummer van je onderneming?

Bij de inschrijving van een onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt de onderneming een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer.  Aan dit identificatienummer is basisinformatie verbonden in verband met de ingeschreven onderneming. De KBO zal dus over het nummer van alle ondernemingen beschikken en over de overeenkomstige basisgegevens (naam, adres, benaming, enz.). Het bestaat uit een 0 of een 1, gevolgd door 9 cijfers. Een ondernemingsnummer ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ‘0123.321.123’. 

Dankzij dit uniek nummer, moet je onderneming niet meerdere keren dezelfde formaliteiten  verrichten bij de verschillende administraties.  Voor de ondernemingen betekent dit dat enkel het ondernemingsnummer vemeld moet worden op de documenten van de ondernemingen, eenmanszaken en de handelaars (akten, facturen, brieven …) én op hun website.

Het ondernemingsnummer is niet hetzelfde als het btw-nummer, zelfs al bestaat een btw nummer uit dezelfde cijfercombinatie. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .